İnönü Üniversitesi | Malatya

Spor Bilimlerinde Performansı Belirleyen Parametrelerin Tahmini İçin Yeni Yaklaşımlar ve Akıllı Tekniklerin Uygulanması


Oturumu Düzenleyenler:


Doç.Dr. M. Fatih AKAY, Çukurova Üniversitesi (mfakay@cu.edu.tr)

Konunun Önem ve Gerekçesi:

Bir çok kas grubunu kullanarak, orta yoğunluktan yüksek yoğunluğa kadar uzun periyotlar boyunca dinamik olarak egzersiz yapabilme yeteneğine kalp-solunum (kardiyorespiratuvar) uygunluğu adı verilir. Kalp-solunum uygunluğu; solunum, kardiyovasküler ve iskelet-kas sistemlerine bağlı olduğu için sağlık ve fiziksel uygunluğun belirlenmesinde kullanılan önemli bir bileşendir. Bireylerin kapsamlı fiziksel uygunluklarının belirlenmesi, sporcular için egzersiz programları geliştirilmesi ve kardiyovasküler riskin teşhis edilmesi konularında kalp-solunum uygunluğunun bilinmesi önemlidir. Kalp-solunum uygunluğunu tespit etmek için kullanılan standart yöntem, maksimal egzersiz testi (koşu bandı veya bisiklet testleri) sırasında maksimum oksijen alımının (VO2max) gaz analizörleri yardımıyla direkt olarak ölçülmesidir. Maximal egzersiz testinin dezavantajları:

 1. Pahalı cihazlara ihtiyaç duyulması.
 2. Testi yapacak ve verileri yorumlayacak deneyimli elemanlara ihtiyaç duyulması.
 3. Bireylerin maksimal testi tolere edebilecek performansı sergilemek zorunda olması.
 4. Testin zaman alıcı olması.
 5. Testin, yaşlılar ve kardiyovasküler risk taşıyanlar için uygun olmaması.
 6. Testin geniş denek kümelerine uygulanmasının mümkün olmaması.
Maksimal egzersiz testinin dezavantajlarından dolayı, VO2max’ı tahmin etmek için literatürde çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlar, maksimal, sub-maksimal ve egzersize dayalı olmayan değişkenlerin VO2max tahmini için kullanılmasını öngörmektedir. Literatürde VO2max’ı tahmin etmek için yapılan çalışmaların genelinde sadece Çoklu Doğrusal Regresyon yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, bir çok çalışmada çapraz doğrulama (cross validation) yapılmadığı için, elde edilen sonuçların güvenirliliği tartışma konusudur.

Sporcuların performansını belirleyen diğer önemli parametre ise Üst Vücut Gücü’dür (Upper Body Power: UBP). UBP’nin ölçülerek belirlenmesi, VO2max ölçümün de olduğu gibi, pahalı laboratuar malzemesi gerektirir. Ayrıca, UBP ölçümünde kullanılacak protokollerde henüz bir standartlaşmaya gidilmemiştir.

Bu oturumda, VO2max ve UBP tahmini için geliştirdiğimiz yeni yaklaşımlara ve makine öğrenmesi yöntemlerinin uygulanmasına yer verilecektir.

Planlanan Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

 1. Gözde ÖZSERT (Gaziantep Üniversitesi) – “Farklı makine öğrenme yöntemleri ile kayakçılar için yeni VO2max tahmin modellerinin geliştirilmesi”
 2. Fatih ABUT (Çukurova Üniversitesi) – “Kayakçılarda VO2max tahminine etki eden değişkenlerin makine öğrenme ve nitelik seçme algoritmalarıyla belirlenmesi”
 3. Esin GENÇ (Çukurova Üniversitesi) – “Vücut kitle indeksinin VO2max tahmini üzerine etkisinin makine öğrenme yöntemleriyle incelenmesi”
 4. Shahaboddin DANESHVAR (Çukurova Üniversitesi) – “Farklı makine öğrenme yöntemleri ile kayakçılar için yeni UBP tahmin modellerinin geliştirilmesi”
 5. Derman AKGÖL (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi) – “Kayakçılarda UBP tahminine etki eden değişkenlerin makine öğrenme ve nitelik seçme algoritmalarıyla belirlenmesi”
 6. İncilay YILDIZ (Çukurova Üniversitesi) – “Vücut kitle indeksinin VO2max tahmini üzerine etkisinin makine öğrenme yöntemleriyle incelenmesi”

 • Ulu Camii
  Ulu Camii
 • Ulu Camii
  Ulu Camii
 • Ulu Camii
  Ulu Camii
 • Beşkonaklar
  Beşkonaklar
 • Beşkonaklar
  Beşkonaklar
 • Beydağından Malatya
  Beydağından Malatya
 • Darende Kanyon
  Darende Kanyon
 • Darende Kanyon
  Darende Kanyon
 • Darende Kanyon
  Darende Kanyon
 • Somuncu Baba Türbesi
  Somuncu Baba Türbesi
 • Darende Günpınar Şelalesi
  Darende Günpınar Şelalesi
 • Harput Kalesi
  Harput Kalesi
 • Battalgazi Kanlı Kümbet
  Battalgazi Kanlı Kümbet
 • Battalgazi Karakaş Konağı
  Battalgazi Karakaş Konağı
 • Battalgazi Kervansaray
  Battalgazi Kervansaray
 • Battalgazi Kervansaray
  Battalgazi Kervansaray
 • Battalgazi Kervansaray
  Battalgazi Kervansaray
 • Kömürhan Köprüsü
  Kömürhan Köprüsü
 • Kömürhan Köprüsü
  Kömürhan Köprüsü
 • Levent Vadisi
  Levent Vadisi
 • Levent Vadisi
  Levent Vadisi
 • Levent Vadisi
  Levent Vadisi
 • Levent Vadisi
  Levent Vadisi
 • Günpınar Şelalesi
  Günpınar Şelalesi
 • Nemrut Dağı
  Nemrut Dağı
 • Nemrut Dağı
  Nemrut Dağı
 • Nemrut Dağı
  Nemrut Dağı
 • Nemrut Dağı
  Nemrut Dağı
 • Nemrut Dağında güneşin doğuşu
  Nemrut Dağında güneşin doğuşu
 • Nemrut Dağında güneşin doğuşu
  Nemrut Dağında güneşin doğuşu
 • Nemrut Dağı Tümülüsü
  Nemrut Dağı Tümülüsü
 • Darende'de Rafting
  Darende'de Rafting
 • Saat Kulesi
  Saat Kulesi
 • Sultansuyu Harası
  Sultansuyu Harası
 • Ulu Camii
  Ulu Camii
 • Ulu Camii
  Ulu Camii
 • Ulu Camii
  Ulu Camii
 • Ulu Camii
  Ulu Camii
 • Yeni Camii
  Yeni Camii
 • Yeni Camii
  Yeni Camii
 • Malatya Kayısı döneri, islimli kayısı ve günkurusu
  Malatya Kayısı döneri, islimli kayısı ve günkurusu
 • Malatya Kayısısı
  Malatya Kayısısı
 • Yeşilyurt Dalbastı Kiraz
  Yeşilyurt Dalbastı Kiraz
 • Yeşilyurt Dalbastı Kiraz
  Yeşilyurt Dalbastı Kiraz
 • Hekimhan Cevizi
  Hekimhan Cevizi
 • Kayısıdan elde edilen ürünler
  Kayısıdan elde edilen ürünler
 • Kayısı Besin Değeri
  Kayısı Besin Değeri
 • Yeşilyurt Dalbastı Kiraz
  Yeşilyurt Dalbastı Kiraz
 • Yeşilyurt
  Yeşilyurt
 • Yeşilyurt
  Yeşilyurt
 • Yeşilyurt Söğüt Uşağı Çeşmesi
  Yeşilyurt Söğüt Uşağı Çeşmesi